Medlemmer i Halden og Sarpsborg mottok den 21.oktober 2011
brev fra ledelsen om overføring av arbeidsforhold.

I den forbindelse stilte vi i
HK Finans ØA spørsmål i forbindelse med deres vurdering av Arbeidsmiljølovens §
16.2 – kulepunkt 3 i brevet, hvor de ønsker å reservere seg mot begge bankers
bedriftsavtaler. Dette var vi uenige i at de hadde mulighet til å gjøre. Vi ba
derfor om å få en uenighets protokoll , slik at vi kunne løfte saken videre til
Handel og Kontor.

Etter samtaler har vi kommet til enighet.

De kan ikke reservere seg mot RVS sin bedriftsavtale, da RVS
er den overtagende bank. De kan reservere seg mot Halden sin
bedriftsavtale  – noe de har gjort.

Medlemmene i Halden/Sarpsborg vil allikevel beholde sine
avtaler på individuell basis, inntil ny bedriftsavtale foreligger eller til
dens utløpsdato (01012013).