Som følge av forsinkelsene med etableringen av sliterordningen i LO/NHO-området har Finans Norge funnet det hensiktsmessig også å utsette ordningen med overgangstillegget til AFP som skal gjelde i finansnæringens tariffområde.

Les mer på Finans Norge sine sider:

https://www.finansnorge.no/arbeidsgiver/tema/arbeidslivssporsmal/afppensjon/overgangstillegget-til-afp-utsatt/