Ingen tvil, over forventning. Jf vår kommentar  på bankens intranettside. Det er gledelig at overskuddsdelingen som kommer alle til gode, gir en god uttelling.

Vi gir A for Applaus.