Forside2018-09-14T15:05:37+00:00

Arbeidet med ny Hovedavtale og ny Sentralavtale i gang

LO finans farget bakgrunnLO Finans jobber nå med forberedelser til ny Hovedavtale og ny Sentralavtale, og landsstyret vil møtes i Bergen 2. – 3. juni 2015 for å diskutere forslagene til krav som skal innleveres. .  Styret i LO Finans HK har fått frist til 1. juli med å innlevere forslagene til ny Hovedavtale, og det forventes at det deretter vil gå slag i slag fram til ny Hovedavtale vil være på plass med virkning fra nyttår. 

21. mai 2015|

Enighet i lønnsoppgjøret 2015

Penger 5Det er enighet i lønnsoppgjøret mellom LO og Finans Norge for ansatte i finansnæringen. Oppgjøret er innen rammen for frontfaget, og har en klar likelønnsprofil.  Det blir gitt likt kronetillegg på alle lønnstrinn, noe som gir prosentuelt mer på lønnstrinn med flest kvinner. 

23. april 2015|

Styret i SLA prolongert

Sammenslutningen av Landsomfattende avdelingen i Handel og Kontor i Norge (SLA) valgte på sitt representantskapsmøte 15. april 2015 følgende styre:

Knut Bekkevold (LO Finans), leder
Lasse Hansen (VBFF), nestleder
Heidi Reistad (FLR), sekretær
Knut Eriksen (FFF), styremedlem
Vigdis Rekdal (LO Finans), styremedlem
Roy Jonskås (FLR), styremedlem
Randi Eikevik (FFF), styremedlem
Turid Sundsetvik (VBFF), styremedlem
Petter A Hammer (VBFF), ungdomsrepresentant
Roshna Westad (LO Finans), varaungdomsrepresentant
Tor Ege (LO Finans), varamedlem
Linda Midthjell (VBFF), varamedlem
Jeanette Pedersen (FLR), varamedlem
Sigbjørn Hansen (FFF), varamedlem

Samtlige ble valgt for 1 år.

 

Knut Bekkevold fra LO Finans HK ble gjenvalgt som leder av SLA. Knut Bekkevold fra LO Finans HK ble gjenvalgt som leder av SLA.

 

16. april 2015|

SLA skal bestå !

En klokkeklar leder i SLA, Knut Bekkevold, var ikke til å misforstå under en innledning i representantskapet i SLA denne uken.  Sammenslutningen av landsomfattende foreninger i Handel og Kontor i Norge (SLA), skal bestå ! 

Det var under en innledning om ny organisasjonsplan i Handel og Kontor i Norge at Knut Bekkevold kom med denne skarpe uttalelsen.   Styret i Handel og Kontor i Norge har etter en gjennomgang av innkomne forslag i organisasjonsdebatten, og grundig vurdering av disse, kommet fram til to skisser for fremtidig organisasjonsplan.  Disse er nå sendt ut til høring blant de berørte parter, men Knut Bekkevold mener at begge disse skissene gir SLA dårligere representasjon enn i dag.  SLA ønsker derfor å avvise begge forslagene. Saken skal opp på landsmøtet i Handel og Kontor i 2016.

LO Finans, som er en av de fire foreningene i SLA, blir gjerne med på organisasjonsdebatten i forbundet.  Det må imidlertid være en forutsetning at SLA består.  SLA er en forkortelse

16. april 2015|

Privacy Policy Settings