Toppbilde 1 Toppbilde 2

Vi aksepterer ikke lenger å bli forskjellsbehandlet av Finans Norge

Vi har tatt ut alle våre medlemmer med tariffavtale i streik fra torsdag 31.5.18.

Vi er ikke kjent med hva som kommer til å skje videre mellom partene. Det kan være uformelle møter som vi ikke kjenner til.

Streiken fortsetter videre, så følg med på sosiale medier om veien videre.

Streikeviljen er stor blant våre medlemmer i LO Finans og vi har stor støtte fra hele LO og Handel og Kontor. 

Vi får støtte erklæringer fra andre Forbund, bedrifter og ansatte i hele landet.

Spørsmål rettes til din lokale tillitsvalgt eller til streik@hkinorge.no

Ønsker alle våre medlemmer en riktig god helg.

http://hk-nytt.no/nyheter/ansatte-i-if-skadeforsikring-far-ikke-tariffavtale—–finans-norge-vil-frata-oss-retten-til-a-bli-hort-6.40.549419.a72ab4360d

 

Streik blant medlemmene

i LO Finans

Meklingen mellom LO og Finans Norge førte ikke fram.

Derfor er det streik fra torsdag 31.5.18.

– Vi krevde rett til å opprette tariffavtale og det samme tillegget ved tidligpensjon som andre ansatte i privat og offentlig sektor har fått. Det var det ikke mulig å få Finans Norge med på, derfor streiker vi, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og forhandlingsleder for LO.

Får ikke rett til tariffavtale
– LO har krevd at LOs forbund skal ha rett til å opprette tariffavtale i Finans Norges bedrifter etter vanlige regler i arbeidslivet, men kravet avvises av Finans Norge. De begrenser dermed organisasjonsfriheten, sier Følsvik.

I dag gjelder Finansforbundets sentralavtale så lenge bedriften er medlem i Finans Norge. De trenger ikke engang å ha medlemmer i bedriftene.  

LOs forbund har ikke den samme retten til tariffavtale som andre forbund i næringa. De har dermed dårligere vilkår enn på alle andre områder i arbeidslivet.

Ansatte i finansnæringa uten tillegg ved tidligpensjon
LO ønsker å sikre arbeidstakere som slutter å jobbe ved fylte 62, 63 og 64 år, en bedre pensjon gjennom et eget kronetillegg. Det handler om å kompensere for levealdersjusteringen, som gir betydelig reduksjon i pensjon for de som ikke kan stå lenger i jobb.

– Dette er noe arbeidstakerne i alle de andre oppgjørene har fått, vi krever at de ansatte i Finansnæringa skal få det samme. Det er ikke et urimelig krav i en næring som tjener gode penger, uttaler Følsvik.

Ikke lønnstilbud på bordet
Det kom ikke noe lønnstilbud på bordet under meklingen.

https://www.nrk.no/norge/1200-lo-medlemmer-tas-ut-i-streik-1.14062494

Det blir streik fra torsdag 31.5.18.

LO og Finans Norge kom ikke til enighet, og våre  medlemmer er tatt ut i streik fra idag torsdag morgen.

Selv om streiken starter formelt klokken 08.00, er det streikebryteri å dra tidlig på jobb for å få unna jobben du normalt gjør på dagtid.

Mange av våre lokalbanker vil bli stengt, du får ikke tilgang til kontoret, du skal heller ikke bruke bankens pc, svare på e-post eller telefoner som har med din jobb å gjøre. Du beholder for øvrig din mobiltelefon til privat bruk, Har du mobil telefon som kun brukes på jobben, skal den ligge igjen i bankens lokaler.

Noen har fått i oppdrag å være streikevakt. De kommer til bankens lokaler og står streikevakt.

Er du ikke satt opp på streikevaktlista skal du bli hjemme i fra jobb, men du skal være klar til å dra på jobb, straks streiken er avblåst.

Jeg ble forøvrig intervjuet av NRK radio 29.5.18, får du henvender fra media kan du henvise de til undertegnede eller direkte til Handel og Kontor. Setter forøvrig pris på at det ikke legges ut private bilder på sosiale medier, så lenge streiken pågår. 

Det er viktig at du følger med på nyhetene,

app. «lofinans», facebook gruppe «LO Finans» eller nettsiden «HKINFO.NO»  

HK vil for øvrig sende ut SMS og e-post til den private kontaktinformasjonen vi har på deg.

Har du ikke vært inne på din side på HKINFO.NO så gå inn å se om dine kontaktopplysninger er korrekte. Der vil du også finne mye informasjon om ditt medlemskap i LO Finans 

https://www.nrk.no/norge/lo-medlemmer-tas-ut-i-streik-1.14062494

 

 

 

 

Privacy Policy Settings