Forside2018-09-14T15:05:37+02:00

Hvorfor er vi i streik?

Vi aksepterer ikke lenger å bli forskjellsbehandlet av Finans Norge

Vi har tatt ut alle våre medlemmer med tariffavtale i streik fra torsdag 31.5.18.

Vi er ikke kjent med hva som kommer til å skje videre mellom partene. Det kan være uformelle møter som vi ikke kjenner til.

Streiken fortsetter videre, så følg med på sosiale medier om veien videre.

Streikeviljen er stor blant våre medlemmer i LO Finans og vi har stor støtte fra hele LO og Handel og Kontor. 

Vi får støtte erklæringer fra andre Forbund, bedrifter og ansatte i hele landet.

Spørsmål rettes til din lokale tillitsvalgt eller til streik@hkinorge.no

Ønsker alle våre medlemmer en riktig god helg.

http://hk-nytt.no/nyheter/ansatte-i-if-skadeforsikring-far-ikke-tariffavtale—–finans-norge-vil-frata-oss-retten-til-a-bli-hort-6.40.549419.a72ab4360d

 

1. juni 2018|

Streik i finansnæringa

Streik blant medlemmene

i LO Finans

Meklingen mellom LO og Finans Norge førte ikke fram.

Derfor er det streik fra torsdag 31.5.18.

– Vi krevde rett til å opprette tariffavtale og det samme tillegget ved tidligpensjon som andre ansatte i privat og offentlig sektor har fått. Det var det ikke mulig å få Finans Norge med på, derfor streiker vi, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og forhandlingsleder for LO.

Får ikke rett til tariffavtale
– LO har krevd at LOs forbund skal ha rett til å opprette tariffavtale i Finans Norges bedrifter etter vanlige regler i arbeidslivet, men kravet avvises av Finans Norge. De begrenser dermed organisasjonsfriheten, sier Følsvik.

I dag gjelder Finansforbundets sentralavtale så lenge bedriften er medlem i Finans Norge. De trenger ikke engang å ha medlemmer i bedriftene.  

LOs forbund har ikke den samme retten til tariffavtale som andre forbund i næringa.

31. mai 2018|

LO Finans sine medlemmer tas ut i streik

Det blir streik fra torsdag 31.5.18.

LO og Finans Norge kom ikke til enighet, og våre  medlemmer er tatt ut i streik fra idag torsdag morgen.

Selv om streiken starter formelt klokken 08.00, er

31. mai 2018|

Privacy Policy Settings