Det er pause i forhandlingene mellom LO/HK og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA).

Arbeidsgiversiden ba om  pause i forhandlingene med LO natt til 29. april, da Finansforbundet brøt forhandlingene.  Forhandlingene mellom FA og LO var i en tidlig fase, hvor vi fra vår side har skissert en fordeling i tråd med den profilen vi har krevd i de senere årene, gjennom størst tillegg i bunnen der kvinner er i flertall.  Under årets forhandlinger skal også kapittelet om utdanning/kompetanse i sentralavtalen (kap V) ferdigstilles.