Brev til medlemmer med Statens Pensjonskasse er sendt som B-post og derved forsinket. Ny svarfrist er 20.april. Det blir en purrerunde fra HR etter påske. Viktor