Det er en forutsetning at alle som blir berørt av omlegging av pensjonsordningen, i sum skal være sikret en like god eller bedre ordning sammenlignet med den man har i dag. Ny pensjonsordning skal tariffestes.FALO har deltatt i prosjektet om pensjon og pensjonsforsikringer og innlevert sin innstilling til prosjektet. Ta kontakt med kretskontoret om detaljer. Det blir egne møter for tillitsvalgte og medlemmer senere.