Utredning har staret opp med analyser og arbeidshypoteser.

LO Finans er representert i arbeidsgruppe og styringsgruppe ved Viktor Sæther.