Generelle spørsmål om pensjonsspørsmål om ordningene i DnB Nor kan rettes til kretsleder Viktor. For spørsmål om din egen pensjon, henviser vi til leverandøren av av pensjonsordningen.Vi viser også til nettsidene til HR (DnB Nor), NAV, Vital og SPK som kilde for spørsmål og henvendelser.

FALO vil ikke legge ut egne sider om pensjon. Det er leverandørene som kan dette best.