Vår uttalelse som ikke kom på Intranettsiden i DNB.

Rigapilotprosjektet appellerer til både hjerte og holdet. Hjeret sier nei da all verdiskapning bør skje i Norge der inntektene er hentet. Holdet forstår kostnadsbildet, men er dette virkelig lønnsomt over lang tid? For LO Finans er det aller viktigst å sikre de ansattes rettigheter ved omstilling.