Forbundsstyret i Handel og Kontor har vedtatt å støtte den planlagte streiken mot EUs vikardirektiv 18. Januar 2012. Handel og Kontor har sendt brev til Finansnæringens Arbeidsgiverforening og varslet at det kan bli satt i gang streik. HK Finans vil ikke organisere til streik for våre medlemmer, og de som ønsker å delta i streiken må selv underrette arbeidsgiver om sin deltakelse. Det blir markering på Youngstorget onsdag 18. januar kl 14.00.