LO-Finans-Postkom-logoLO Finans Postkom kan ikke bytte forbund før tidligst i 2016.  Dette ble klart etter at forbundsstyret i Postkom denne uken bestemte at det må nye utredninger til før et forbundsskifte kan finne sted. Samtidig uttaler styret i Postkom at en slik avgjørelse kun kan fattes av ordinært eller ekstraordinært landsmøte, og at spørsmålet må forelegges medlemmene i uravstemning. 

Dermed setter Postkom en effektiv stopper for all spekulasjon om en kollektiv overgang for LO Finans Postkom til LO Finans HK. 

Styrene i LO Finans HK og LO Finans Postkom har lenge drodlet rundt tanken om å slå seg sammen med tanke på å danne en større enhet av finansansatte innenfor LO.  Tanken er å bli et klart alternativ til Finansforbundet, som har tilhold i YS. 

Styret i Postkom ber imidlertid forbundsledelsen arbeide videre med å utrede konsekvensene av å avvikle LO Finans krets Postkom, og at det særlig må legges vekt på hvilke konsekvenser et forbundsskifte gir for enkeltmedlemmer med hensyn til tariffavtaler, kontingent, forsikringer, øvrige medlemsfordeler og andre forhold av betydning.  I tillegg mener styret i Postkom at det må undersøkes hvilke strukturer Handel og Kontor har i forhold til tillitsvalgtsystem/tilknytning som har betydning for den enkelte.

Styret i Postkom besluttet i samme møte at saken ikke gir grunnlag for å innkalle til ekstraordinært landsmøte, og det vil derfor være landsmøtet i 2016 som eventuelt behandler saken.