Lokale lønnsvurdering lokalt i DNB innen tariffområdet.

Lønnsvurderingene er startet opp. Siste frist for ledere til å sende innstillinger på lønnstillegg til HR er 4.september. Siste frist for møter med tillitsvalgte på avtalt koordineringsnivå er uken 9.-13.september. Endelig beslutning er 13.september. Eventuell lønnsjustering vil fremgå av lønnsslippen pr oktober.

Alle lønnsforslag pr forretningsområde sendes til koordineringsnivå i LO Finans som er kretskontoret, Astrid Waaler og Viktor Sæther. Møtene starter opp til uka. Eventuelle spørsmål til prosess må rettes til kretskontoret.