Kretskontoret har liggende en del utredninger, kortversjon, grunnlag for høring om sammenslåing 2013. Postkom skal ha en uravstemning i april måned 2013. Kretskontoret sender ut utredninger til medlemmer som er interssert.  Rapporten omtaler også Postkoms hytter. Forbundsalliansen vil være tema på alle medlemsmøter utover høsten og våren 2013. 

Prosjekt Forbundsalliansen har egen nettside, forbundsalliansen. no  eller kan nås via nettsiden til Postkom.