Prosjektet har fått et mandat, prosjektplan og organisering.  LO Finans er representert med kretsleder Viktor Sæther som dekker kartleggingsmøter som møter istyringsgruppen. Styringsgruppens leder er Ingrid Tjønneland.

LO Finans følger dette prosjektet tett. Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan som partene vil følge.