Viser til pressemelding på intranett i DNB og vår kommentarblogg. LO Finans deltar i styringsgruppen/referansegruppe ved kretsleder Viktor Sæther. Arbeidet har så vidt startet opp. Dette er et viktig prosjekt som vi vil prioritere høyt. Eventuelle spørsmål rettes til kretsleder.