Prosjektet har sitt utspring i en protokoll fra hovedoppgjøret 2014.

Innstilling fra partsammensatt utvalg 2014-2015 er nå på oppløpssiden og det vil foreligge en sluttrapport i juni måned. Rapporten sendes ut til respektive parter i forhandlingene 2014.

Det har vært en god prosess og resultatet anbefales. Det har vært sentralt å få et klart lederansvar for bruk av målingsverktøy og gi tillitsvalgte kontrollrutiner.

Deltakere til LO Finans Postkom har vært Randi Bergsveen og Viktor Sæther.