Styret har mottatt en melding fra valgstyret i Bank 1 Oslo AS, der de informerer om at samtlige av ansattes representanter i bankens representantskap og bankens styre er besatt av medlemmer fra HK Finans Bank 1.

Representantskapet

Følgende er valgt som ansattrepresentanter til bankens representantskap:

 • Medlem: Thore Myhrvold, Forsikring PM/BM
 • Øystein Ruud Aspel, Marked/Fagstøtte PM
 • Karina Brenden, PM/Region Oslo Sentrum/Skøyen
 • Hanne Michalsen, PM/Region Oslo Sentrum/ HK Drop-In
 • Varamedlem: Øystein Larsen, BM Forsikring/Salg Liv & Pensjonsforsikring
 • Tom Windvik, Fagbevegelse/Organisasjonsavdelingen

Styret

Følgende er instilt som ansattrepresentanter til bankens styre:

 • Medlem: Dordi Formoe, PM-Kreditt og beslutningsstøtte
 • Møtende varamedlem: Marit Jørgenrud, PM-Region Oslo Sentrum/PM i BM – OM
 • Varamedlem: Jan Grenaker, Fagbevegelse/Organisasjonsavdelingen

Valgstyret

 • Marianne Uppman
 • Thore Myhrvold
 • Leif Jessen