Ordinært møte holdes 16. mars 2010 kl. 1630 Kirkegata 18 1. etasje.Saker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må være kretsstyret i hende 3 uker før møtet holdes. Eventuelle spørsmål kan rettes til kretskontoret.