Arbeidet med et grunnlag til forhandlingene starter opp i uke 40 med HK Finans og LO Finans krets Postkom.