Finansuroen og store utbetalinger på skadesiden fører til røde tall for Sparebank1 Gruppen i tredje kvartal.  Resultatet etter skatt var på minus 4,3 millioner kroner i 3. kvartal 2011, mot 259,1 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble minus 60,1 millioner kroner, sammenlignet med 347,4 millioner kroner året før.

Se dagens presentasjon fra Sparebank1 Gruppen her.