Årsmøtet i HK Finans Bank 1 ble avholdt 23. januar 2013, uten at det ble noen store endringer i styret.  Både nestleder Marit Jørgenrud, kasserer Thore Myhrvold og styremedlem Karina Brenden ble enstemmig gjenvalgt.  Eneste ny i styresammensetningen var varamedlem Catherine Norland fra avdelingen Digitalt Kreditteam.  Vi gratulerer !

 

Det nye styret ser nå slik ut:

Dordi Formoe,  leder
Marit Jørgenrud, nestleder
Thore Myhrvold, kasserer
Jan Grenaker, sekretær
Øystein Ruud Aspel, studieleder
Tor-Emil Norheim, styremedlem
Karina Brenden, styremedlem
Narve Holen, hovedvernombud
Per Oddvar Karlsen, varamedlem
Catherine Norland, varamedlem

Nytt varamedlem Catherine Norland fra Digitalt Kreditteam