Avtalen dekker ekstra behov for overtid, eks moveIT, for ansatte som omfattes av Konsernavtalen i DNB og som pålegges overtid etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Overtid kan kun pålegges når det foreligger et særskilt og tidsavgrenset behov for bruk av overtid.

LO Finans ønsker å holde bruk av ekstra ovetid så lavt som mulig og spre overtiden på flere personer. Belastningen må ses på kort og lang sikt og ledelsen må sikre pausere og avvikling av normal ferie.