Ny avtale inngått for DNB fram til 31.12.2015. Målet er å redusere bruken av eksterne vikarer. Antall interne vikarer (ansatt i DNB)  skal økes.

Samtidig er det utviklet en bedre oversikt over vikarer, både antall og lengden på vikarene engasjement. Bestillere av vikarer må bedre argumentere for hvilke stillinger/oppgaver vikarene skal dekke.

LO Finans ønsker å halvere antall vikarer i DNB fra dagens bruk av eksterne vikarer.