Tirsdag 3. september møtes representantskapet i Handel og Kontor i Norge på Best Western Oslo Airport Hotel for å velge 2. nestleder i forbundet.  SLA (Sammenslutningen av landsomfattende foreninger) har foreslått HK’s informasjonsleder Ove Magnus Halkjær og regionssekretær i HK Region Øst Torbjørn Brox Webber overfor valgkomitèen. 

De andre foreslåtte kandidatene er kontorleder i HK Region Øst Bente Tandberg, leder for stedsstyret i Stavanger og Omegn Nina Galta, regionsekretær i HK Region Vest Roger Valhammer og permitert sekretær i LO Bergen Christopher Beckham. 

Forbundsleder Trine Lise Sundnes og 1. nestleder Bjørn Mietinen ble valgt på landsmøtet i Handel og Kontor tidligere i år. 

Les mer om saken her.

Torbjørn Brox Webber