HK Finans Bank 1 arrangerer klubbkontaktseminar med DFDS til København i tidsrommet 13.– 15. september 2010.

Styret ber om at klubbkontaktene ved lokalbankene i Oslo og Akershus allerede nå avsetter tid til dette seminaret. Fullstendig program blir satt opp senere. 

Påmelding skjer på e-post til dordi.formoe@sparebank1.no.