Jf artikkel på intranett i DNB og debatten om seniorpolitikk.

Pensjonskurs er holdt i offentlig sektor i mange år, tilsvarende behov er tidligere etterlyst av våre medlemmer. Så velkommen etter. LO Finans skal selv holde et kurs for sine medlemmer i høst med vektlegging av SPK og den pensjonen som er vanskelig å kombinere med pakkeløsninger i privat sektor. Pensjon er et vanskelig tema uansett og ny pensjonsordning for privat sektor kommer fra regjeringen i nærmeste framtid. Pensjon blir et hett tema i hovedoppgjøret i 2014. Da blir det LO som må forhandle om rettigheter for framtidens pensjonsordninger.