2011 renner snart ut, 2012 starter med uløste oppgaver. Konsernavtalen forhandles videre på nyåret, våre krav er de samme og ligger på bordet. Det samme gjelder krav til hovedavtalerevisjonen med FA, LO har overlevert våre krav. En reke nye prosjekter føres videre eller nye starter opp. Kalenderen for LO Finans er allerede sterkt preget av et aktivt 2012. Og hvem nevnte hovedoppgjøret til våren? Ingen tvil, LO har lange linjer i sine krav og holder fast på sine grunnleggende prioriteringer for normale lønninger i finansnæringen.