En klokkeklar leder i SLA, Knut Bekkevold, var ikke til å misforstå under en innledning i representantskapet i SLA denne uken.  Sammenslutningen av landsomfattende foreninger i Handel og Kontor i Norge (SLA), skal bestå ! 

Det var under en innledning om ny organisasjonsplan i Handel og Kontor i Norge at Knut Bekkevold kom med denne skarpe uttalelsen.   Styret i Handel og Kontor i Norge har etter en gjennomgang av innkomne forslag i organisasjonsdebatten, og grundig vurdering av disse, kommet fram til to skisser for fremtidig organisasjonsplan.  Disse er nå sendt ut til høring blant de berørte parter, men Knut Bekkevold mener at begge disse skissene gir SLA dårligere representasjon enn i dag.  SLA ønsker derfor å avvise begge forslagene. Saken skal opp på landsmøtet i Handel og Kontor i 2016.

LO Finans, som er en av de fire foreningene i SLA, blir gjerne med på organisasjonsdebatten i forbundet.  Det må imidlertid være en forutsetning at SLA består.  SLA er en forkortelse for de landsomfattende avdelingene i Handel og Kontor i Norge, og regnes av mange som den åttende avdelingen i forbundet.  De øvrige 7 avdelingene er regionale, og det har i flere år skapt hodebry for forbundet og enkelte avdelinger at SLA ikke er fordelt på de regionale avdelingene.  Knut Bekkevold er redd for at de store bransjene i Handel og Kontor skal trumfe igjennom at de landsomfattende foreningene skal oppløses og spres rundt på de regionale foreningene.  Dette er ikke en løsning som vi kan godta, sier Bekkevold, som også er leder av LO Finans HK.  Alternativet blir da at iallefall LO Finans må tenke anderledes med tanke på fortsatt å være i Handel og Kontor i Norge.  Et alternativ kan være å danne et eget forbund for finansansatte innenfor LO, sier Bekkevold, som påpeker at det også finnes andre alternativer utenfor LO.  Han vil imidlertid ikke si noenting om hva de andre foreningene i SLA bør velge å gjøre dersom organisasjonen blir nedlagt. 

LO Finans er en av de avdelingene som betaler mest kontingent til Handel og Kontor i Norge, og de fleste medlemmene fra finans stanger hodet i kontingenttaket.  Enkelte grupper i forbundet antyder at regionale servicekontorer kan bli realiteten også for LO Finans, men dette avvises konkret av Knut Bekkevold.  Han mener at SLA også skal bestå i framtiden, og håper at LO Finans vil forbli en del av denne organisasjonen. Det kan allikevel være farlig å ta for gitt at LO Finans vil bli i Handel og Kontor i Norge, dersom de landsomfattende foreningene omdannes til regionale foreninger.   

 

Knut Bekkevold

Knut Bekkevold, leder av SLA.

LO Finans og forbundsleder Trine Lise Sundnes hadde mye å snakke om i organisasjonsdebatten

LO Finans og forbundsleder Trine Lise Sundnes hadde mye å snakke om i organisasjonsdebatten.  Her prater hun med representanter fra LO Finans, Vin og brennevinarbeidernes forening og Foreningen for Luftfart og reiseliv.