Et tema av stor interesse, fra Aktuell.no til Dagens Næringsliv. LO Finans blir kontaktet om nyheter fra DNB. Journalister skriver hva de vil, men LO Finans blir spurt. Alle pakker blir sluttforhandlet med fagforeningene. Dessverre kan enkelte utalelser være misvisende til prosess og hvilke vilkår som gjelder. Dette må HR rydde opp i og ha en felles forståelse av avtalens innhold. Siste ordet er ikke sakt og sluttbehandlingen av alle søknadene kan bli ekstra krevende.  Viktor