Nå er avtalen om leie av sommerhus i Danmark for 2010 i orden. Søknadsfrist for leie av sommerhuset er 25.03.08. Den som har benyttet seg av tilbudet i 2009 har karenstid på 1 år.

Ingen husleie å betale for medlemmene. Den kan leies fra 29.05.10  (uke 22) til og med 28.08.10 (uke 34).

Leietid er fra lørdag til lørdag.

Sendt mail til Tomm Fjærvoll, tomm.fjaervoll@sparebank1.no. Skriv hvilken uke dere ønsker å benytte den.