Har du spørsmål til integrasjonen av Postbanken, ta kontakt med Kretskontoret. Se også integrasjonsområdet på «Kilden».