Til tross for et solid overskudd i første halvår 2011, ønsker styret i Sparebanken Hedmark å spare inn 120 millioner kroner i 2011 og 2012. Spareprosessen går på bekostning av ca 100 ansatte, men administrerende direktør Richard Heiberg håper på å nå målet gjennom ulike sluttpakker.  Les mer om saken i HK-Nytt på følgende link:  http://www.hk-nytt.no/arbeidslivet/article5712555.ece