2013-01-21 HK Finans - Mot oppkjøp av Bank1 Oslo Akershus AS