Start forhandlinger med arbeidsgiverforeningen FN er 23.4.2014. Det er satt av tid  utover uka.

Forhandlingsdeltakere fra LO Finans Postkom er Astrid Waaler og Viktor Sæther.