Første møte med FA blir kommende torsdag 19.4. Våre krav til oppgjøret er sendt over. Det gjelder også krav til hovedavtalen LO – FA 2012 – 2015.  Grunnlaget er lagd av LO – NHO, deretter har frontfagoppgjøret lagd rammer som LO er tilfreds med, jf nettsiden til LO. Det er rom for lønnsøkning for store grupper innen finansnæringen, problemet er fortsatt fordelingen av midlene. LO er opptatt av å sikre normale inntekter en lønnsøkning med en riktig profil på fordelingen, kronetillegg og prosenttillegg. Det er kun LO som fortsetter kampen for forhandlingsrett på lokale lønnstillegg.

Fra Postkom stiller Håvard Sivertsen og Viktor Sæther.