https://lofinans.no/wp-content/uploads/2018/06/Stor-streike-støtte-fra-LO.mov

Appell fra representantskapet i LO 5.6.2018