I mars endret HK Finans avdeling 8 navnet til LO Finans HK.  Navneskiftet skaper forventninger både innad i LO Finans og i Landsorganisasjonen i Norge. Målet er å bli et tydeligere alternativ for ansatte i finansbransjen.

Forslaget om navne-endring har vært oppe på årsmøtet i avdelingen tidligere, men denne gangen var tydeligvis forslaget modent for gjennomføring.   Sannsynligvis vil det bli enklere å verve medlemmer med det nye navnet, som klart sier hvor tilhørigheten ligger.  LO Finans HK satser nemlig på å bli et reellt alternativ til YS-forbundet Finansforbundet fremover.  

Det var Tor Ege fra HK Finans SR-Bank som kom med forslaget på vegne av sin klubb.

 

 

Les hva LO-aktuelt skriver om saken her.