Her er faktainformasjon om gjennomføringen av en eventuell streik blant medlemmer i LO Finans krets Postkom.

Streikestart

 • 7. juni 2011 kl. 0800.

Streikeslutt

 • Når streiken er slutt, plikter alle å gjenoppta arbeidet så snart som mulig.
 • Følg med på nyheter, www.lofinans.no, SMS- tjenesten eller kontakt streikekomiteen.

Streikekomite
Kretsstyret LO Finans krets Postkom:

 • Leder Viktor Sæther, tlf. 906 53 125
 • Nestleder Astrid Waaler
 • Styremedlem Jann Egil Larsen
 • Styremedlem Odd Gunnar Heimdal (Mirror Accounting)
 • Styremedlem Ulf Rognerud (Nets)

Hvem deltar

 • Alle medlemmer er i utgangspunktet tatt ut i streik.
 • Dispensasjoner fra streiken gis av streikekomiteen.

Streikebrytere

 • Alle, også uorganiserte, som forsøker å utføre arbeid som ellers gjøres av medlemmer som er i streik, oppfattes som streikebrytere.
 • Unntatt er representanter for arbeidsgiver, som kalles frikrets.

Informasjon

 • Løpesedler om hvorfor vi streiker – deles ut av alle.
 • Streikevaktinstruks – deles ut av streikekomiteen.
 • Gjennomføring streik – kort veiledning for alle medlemmer

Medlemsmøter

 • Oslo: LO-huset. Første møte blir 7. juni.
 • Lokalt: Etter behov, legges ut på www.lofinans.no.

Støtte fra forbundet

 • Postkom har kretsledere i alle fylker som kan bidra med støtte under streiken. Se liste på www.postkom.no.
 • HK Finans er også i streik og Handel og Kontor kan bidra med støtte lokalt.

Informasjonskanaler

Medieansvar

 • NRK og riksdekkende medier: Forbundsleder i Postkom
 • Lokale medier: Streikekomiteen/lokal tillitsvalgt
 • DnB NOR: Viktor Sæther

Streikestønad

 • 2.700 kroner pr. uke (ingen beskatning).
 • Overføres til medlemmenes konto.

Forholdet til arbeidsgiver

 • Mobil, PC, nøkler, kontorer er arbeidsgivers eiendom.
 •  Bedriftsarrangementer gjennomføres ikke.
 • Se for øvrig «Slik forholder du deg».

Forholdet til tillitsvalgte

 • Hold kontakt med lokal tillitsvalgt.
 • Vær aktiv i forhold til informasjon.
 • Delta på møter, streikevakter (lister).

Ditt bidrag

 • Bruk løpesedlene – informer om hvorfor vi streiker.
 • Hjelp de lokale tillitsvalgte.
 • Hold deg oppdatert med utviklingen.