15. september – Videomøte Styremøte HK Finans SR-Bank Styret
27.-29. september – Budapest Sentral- og hovedavtalen

Tor og Bjørg deltar
Deltakere fra HK Finans avd 8

10. oktober Styremøte i HK Finans avd 8 Tor og Berit
26.-27. oktober Stressmestringskurs Tor
24.-25. november Styremøte HK Finans avd.8 Tor og Berit
1. desember –
Bergen/Kvinnherad
Styremøte HK Finans SR-Bank Styret