På representantskapsmøtet til Handel og Kontor i Norge tok leder i HK Finans, Knut Bekkevold, kraftig til orde for å redusere taket på kontingenten i forbundet.  Taket på vår kontingent ligger i dag over dobbelt så høyt som våre konkurrenter utenfor LO, sier Bekkevold. 

Så godt som samtlige av medlemmene i HK Finans betaler i dag maksimal kontingent til Handel og Kontor i Norge, som i dag ligger på kr 616,- pr måned.  Dette er langt over hva våre konkurrenter innen finansbransjen har som tak på sin kontingent.  Selv om medlemmene i HK Finans får et mye bedre tilbud gjennom flotte LOfavør produkter og gjennom LOs juridiske apparat, er det en grense for hvor stor forskjellen kan være.  Et lavere tak på kontingenten ville ta bort en stor del av denne forskjellen. 

HK Finans har gjennom SLA (Sammenslutningen av landsomfattende foreninger i Handel og Kontor i Norge) foreslått å redusere taket til kr 451,- pr måned. Saken er sendt inn som forslag til Landsmøtet i Handel og Kontor i Norge, som finner sted 15. – 19. september 2012.  Forbundsstyret har imidlertid vendt tommelen ned for forslaget.

Knut Bekkevold får imidlertid støtte fra Bransjerådet for Finans og Eiendom i Handel og Kontor i Norge, som også mener at taket må reduseres.  Bransjerådet omfatter medlemmer i bedrifter som Sparebank1, OBOS, USBL, Forex Bank og Jernbanens Bank og Forsikring.