For enkelte styremedlemmer ble årsmøtet i HK Finans det siste for denne gang.  Det nye styret i LO Finans HK vil takke Ole Salomonsen, Elin Struperud, Widar Evensen og Terje Ekroll for innsatsen i styret. 

En spesiell takk går til Ole Salomonsen og Elin Struperud, som begge har sittet i arbeidsutvalget den siste perioden. 

Ole Salomonsen og Widar Evensen skal over i pensjonistenes rekker.

Terje Ekroll, Widar Evensen, Elin Struperud og Ole Salomonsen.

 

Ole Salomonsen fikk overrakt et puzzlespill av Knut Bekkevold, til bruk i den nye pensjonisttilværelsen