Landsmøtet i Handel og Kontor i Norge ble på ingen måte noen stor opplevelse for delegatene til HK Finans.  Landsmøtet viste nemlig nok en gang sin uvilje mot finansnæringen og forbundsfellene i HK Finans både fra talerstolen og gjennom avstemminger.   Kritikken denne gangen var faktisk så massiv at styret i HK Finans avd 8 bør vurdere andre samarbeidspartnere enn varahandelen og kontor fremover.

Mest skremmende syntes vi holdningen til landsmøterepresentant Geir Hesjedal var, da han fra talerstolen påsto at finansfolk ikke er kompisene dine, men selgere.  Uttalelsen kom i forbindelse med debatten om at LOfavør Mastercard burde fjernes fra LOfavør konseptet, men var også myntet på økonomiske rådgivere spesielt fra Sparebank1, som han mente presser folk til å inngå finansielle løsninger de ikke har behov for gjennom såkalt økonomisk rådgivning.  Disse uttalelsene falt selvfølgelig representantene fra HK Finans tungt for brystet.  Les mer om Geir Hesjedals landsmøteuttalelser her.

Landsmøtet hadde heller ikke sansen for forslagene fra HK Finans og SLA om reduksjon av taket på kontingenten til kr 25.000,- pr måned, noe som ville gitt en maksimal kontingent på kr 451,00 for samtlige medlemmer fra HK Finans.  Begrunnelsen var at kontingenttaket måtte senkes for at HK Finans skulle kunne ta kampen opp med YS-forbundet Finansforbundet, som har en vesentlig lavere kontingent for sine medlemmer.  Et utslag av denne negativiteten kom da landsmøterepresentanten Anne Lise Tuft nærmest gikk til frontalangrep på en av delegatene fra HK Finans, og beskylte vedkommende for å true landsmøtet.  At forbundets 2. nestleder Bjørn Mietinen etter dette gikk på talerstolen i et forsøk på å latterliggjøre medlemsvervingen i HK Finans, synes vi også var upassende.  Mietinen mente at HK Finans ikke ville greie å verve flere nye medlemmer selv ved redusert kontingentsats.

Etter å ha hørt disse meningsytringene fra landsmøtets talerstol, blir HK Finans nærmest truet til å vurdere hva som er best for framtiden.  Det finnes tre alternativer:  Forbundsalliansen har uttalt at de vil satse på sine medlemmer i LO Finans Postkom fremover.  En annen interessant tanke kan være å stifte et eget forbund for finansansatte innen LO.  Det tredje alternativet er å fortsette i Handel og Kontor i Norge som før.  Uansett føler HK Finans seg svært ubekvem etter landsmøtet 2012.