Forhandlingene ble avsluttet torsdag 29. april ca. kl. 2300. Protokollene er underskrevet. Pressemelding/Postinfo. sendes ut i løpet av fredag.Generelt er størrelsen på lønnstillegget god, men innretningen tar som vanlig ikke hensyn til likelønn og kvinneprofil på linje med de øvrige tariffområder.

Viktor