LO-sekretær Trine Lise Sundnes skal lede LOs forhandlingsdelegasjon. Håvard Sivertsen og Viktor Sæther deltar fra vårt forbund. Våre krav er oversendt FA.