86 prosent av medlemmene stemte ja til oppgjøret i uravstemningen.