I protokollen fra årets tariffoppgjør, har LO valgt å ta en ensidig protokolltilførsel.«LO beklager sterkt, men tar til etterretning at det ikke var mulig å få gjennomslag for likelønn og kvinneprofil på linje med de øvrige tiriffområder ved årets oppgjør. LO forstår heller ikke motstanden mot å få tariffestet retten til korte velferdspermisjoner slik vi har i øvrige tariffområder», heter det i den.

– Vi er ikke fornøyd med lønnsprofilen på oppgjøret. Dette vil ikke jevne ut ulikelønna i vår bransje. FA skiller seg ut fra andre lønnsoppgjør med ingen tiltak for likelønn og lavtlønn. Vi må fortsette arbeidet på lokalt nivå.

Viktor