LO/Postkom/HK (LO Finans) og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) er kommet til enighet om tariffoppgjøret for bl a Postkoms/FALOs medlemmer i finans.Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 1,4 % med virkning fra 1. mai 2010.

LO-sekretær Trine Lise Sundnes har ledet forhandlingene for LO-ansatte i finansbransjen som er organisert i Handel og Kontor og Postkom. Hun er skuffet over at arbeidsgiverne overhodet ikke var villige til å ta tak i likelønnsproblematikken i bransjen.

– Jeg beklager sterkt at det ikke var mulig å få gjennomslag for likelønn og kvinneprofil slik vi har fått til i øvrige tariffområder i årets oppgjør. Det eneste arbeidsgiverne var villige til å strekke seg til, var å rette opp tilfeller av forskjeller i lønn på grunn av kjønn der partene lokalt, sier Sundnes.